Nukleární rodina - poločas rozpadu?

  • 10
  • únor
image
Bylo toho mnoho napsáno o transformaci obsahu slova rodina. Celkem není důvod namítat cokoliv proti modernizaci klasického modelu v kulisách 21. století.                                                                                           
Možná by bylo dobré začít otázkou, položenou dětem: V jaké rodině by se vám, děti, líbilo?                          
Já si nemyslím, že by se v klobouku našly lístečky: Chci žít jenom s maminkou. Taťka mi docela stačí. Je mi to jedno. A podobně.

Klasická rodina se těší oblibě patrně proto, že vytváří optimální domov a vzor pro děti jako budoucí rodiče. Jsme ale v přechodném období, kdy odchází model despotického taťky, ale ještě není plně nahrazen příjemně sebevědomým a klidným kamarádem. Přibývá úspěšných a dominantních maminek, málo mužů však unese jejich převahu. Aby ukazovátko nemířilo jenom na muže – zlatokopky nevyhynuly.
Možná se zvětšujícím se komfortem roste i zaměření materiálním směrem, které vydýchává vzduch citům, potřebě sounáležitosti, přátelství, zájmu o problémy rodičů nebo prarodičů – tedy atributům šťastné rodiny.
Slyšíme-li na přání V KLASICKÉ A ŠŤASTNÉ, bude na řadě  otázka Jak můžeme takového stavu docílit?
  1. Výběr partnera – priority, kriteria. Opravdový cit a zájem je výjimečný, lze ho rozpoznat a je šťastným krokem do budoucna – takže bude-li vám oběma na společném domově enormně záležet, budete patrně přístupní i důležitým změnám.
  2. Respekt: kvalita chování je dobrou prevencí konfliktu a rozkolu. Slušný a uvážlivě probíhající rozhovor vás pravděpodobně nepřivede k rozchodu.
  3. Když přijde déšť, namísto balení kufrů se předveďte v tom nejlepším světle. Přiznejte svou chybu, po kulantní omluvě vám perla z koruny nespadne. Jestliže se dopustil chyby partner, vytvořte atmosféru pro sblížení, ukažte velkorysost. Nevypouštějte slova, která vás navždy rozdělí.
  4. Dívej se za horizont! To není jen dobrá rada pro řidiče. Prozíravost, také zvážení konsekvencí a zodpovězení klíčových otázek – to je přístup zaručující pozitivní výsledek. Euforie prásknutí dveřmi má jepičí život. Zítra zbude jen kocovina.
  5. Nepreferuj opiáty. Vysávají síly, čas i energii. Obrací se k nim zejména slaboši, kteří právem budí pohrdání. Touha po neustálé extázi poukazuje na značnou nevyrovnanost. Chceme po svém boku zdravě sebevědomého jedince, tak bychom neměli sami vyhledávat berličky.
Zjednodušeně řečeno, ani v oblasti mezilidských vztahů nebude prázdným pojmem slovo Kvalita.
Nevěříte? Já osobně ve vítězství kvalitního - zároveň moderního a funkčního typu v klasickém hávu, neochvějně věřím. Důvodem je fakt, že potkávám v dnešní době řadu báječných maminek, vnímám jejich správný hodnotový žebříček a slyším, co říkají svým dětem. Jsou to nadějná poselství.