Služby

Nacházíme se v době mnoharozměrné společenské transformace. Musíme tudíž přijmout produkt - stupňováním nároků na jedince. Současně nabývá na intenzitě úsilí o dosažení větší kvality života. Tlak ve spojení s rostoucími nároky vyvolává potřebu podpory, která přinese mnohem větší využití potenciálu každého člověka.

Průvodcem na takové cestě je KOUČ:
  • není rádce, je to partner
  • neškolí, ale otevírá nové možnosti
  • není mentorem, vytváří bezpečný prostor a inspiruje
  • napomáhá uvědomění si vlastních hodnot a potřeb
  • koučink nemůže nahradit terapii, představuje alternativu pro klienta, který svůj problém ( těžkou životní situaci ) nemíní řešit u psychiatra či psychologa.
Vzhledem k velkému transformačnímu potenciálu může nastolit změny v životě s podstatně větší dynamikou.
Naprostá diskrétnost je samozřejmou devizou.

Při své práci využívám principy BRAIN – BASED COACHING tj.:
  • Sebeřízené učení
  • Zaměření na řešení
  • Náročnost
  • Pozitivní zpětnou vazbu
  • Strukturu
Brain–based přístup znamená koučink vycházející z nejnovějších poznatků o fungování mozku. Protože neexistují dva stejné mozky, liší se i způsoby přemýšlení. Koučink umožňuje nalézt řešení, které klient nedokáže hledat sám.

Koučování vede klienta k tomu, aby si uvědomil své automatické chování a myšlení. Vžité návyky zkreslují vnímání a výrazně omezují objektivitu či zamezují progresivnímu pohledu na věc.

Obsahem rozhovorů nebude rozebírání příčin klíčového problému, ale zaměření na výběr nejlepšího možného řešení. Cílem kouče je vytváření energie v mysli klienta, jeho nástup vstříc
novým myšlenkám a možnostem - respektive k rozmachu kreativity. Přirozeným důsledkem zmíněné spolupráce pro klienta bývá nárůst jeho sebevědomí, optimismu a výrazná změna vnímání kvality jeho vlastních schopností a rozsahu nezávislosti