Stres

  • 10
  • únor
image
Je stres nevyhnutelný?

Řada lidí ho začíná pociťovat už v nedělním odpoledni. Otravuje vzduch stejným způsobem, jako přiblížení termínu u zubaře. Co mu dává takovou moc? U někoho je to nepřetržitý tok myšlenek, týkajících se aktuální zakázky nebo vzniklého konfliktu na pracovišti. Neustálým uvažováním nad řešením pracovních záležitostí nejen zahlcujeme naši mysl tímto tématem, ale také nepřiměřeně narůstá jeho význam.  

Proč se to děje - proč nedokážeme přepnout? Mezi jiným je to způsobeno velkými nároky na náš výkon. Nic proti komfortnímu zajištění. Jenže kde je správná míra? Kolegyni v práci se nepodařilo    ani po nekonečně dlouhém přemýšlení vybrat dárek pro svou čtyřletou vnučku: malá slečna měla totiž už i elegantní náramkové hodinky.
Dalším prvkem interakce, vedoucím ke vzniku stresu, je ztracená víra ve schopnost vysoké nároky zvládnout. V tomto bodě se snažme citlivě vnímat prostor pro svobodu psát vlastní scénář našeho života. Třetí prvek – jakou váhu přisuzujeme úspěšnému zvládnutí. Do jaké míry na něm (ne)záleží.

Určitě jednou z hlavních možností obrany je funkční rodinné zázemí. Funkční nikoliv ve smyslu full service, ale naopak aktivní zapojení v rolích, poukazujících na obdivuhodný přístup, přínos daného způsobu myšlení – rodiči se projeví okamžité uznání a ocenění, nadšená chvála od dětí. Je úžasné, když děti oceňují naši pozornost a čas, věnovaný diskuzím o (pro ně důležitých) událostech. Bonus tohoto zájmu je zároveň šance zaznamenat projevy šikany, problematické začlenění do kolektivu, signály zdravotních problémů.  

Můžeme vychovat kultivovaného potomka, který se nesvíjí v nákupním centru na podlaze a nekope vzteky, proč jsme mu nekoupili plyšáka, na kterého před chvílí ukázal. Důležité je i solidní vysvětlení našeho rozhodnutí, aby měl příležitost dostatečně našemu chování porozumět.

Pro nás představuje širší zájem o děti vhodnou kompenzaci přetlaku z oblasti pracovních výsledků. Radost a projevy uznání, jaké nám spokojená rodina přinese, nedovolí žádné nerovnováze zaútočit  na náš tlak ani skloňovaný cholesterol.